Let Årsregnskab

Årsregnskab med Regnskab 2.0


Regnskab 2.0 - Basis hos virk.dk

"Et værktøj til at danne og indberette klasse B årsrapporter for små virksomheder"

Indberet dit regnskab selv eller lad os assistere med opgaven.

Årsregnskabet har to funktioner:

1- Resultatopgørelse: viser hvordan virksomhedens midler er blevet brugt i årets løb.

2- Status: viser hvordan virksomhedens økonomi har det.

Årsregnskabet består af:

– En resultatopgørelse

– En balance

– Eventuelle noter

Disse skal bruges:

– Alle bankudskrifter

– Årsopgørelser fra banken

– Alle bilag fra året

– Kasserapporterne

– varelager status

Indberetning:

Når det hele er stemt af og virksomheden har bilag på

alle udgifter og indtægter, kan regnskabet stilles op.

Udarbejdelse af virksomhedens årsregnskab afhænger

af virkomshedens regnskabsklasse. Her klasse B.

Årsregnskabslov

Alle danske erhvervsdrivende virksomheder er omfattet

af Årsregnskabsloven og skal som minimum udarbejde

et årsregnskab. Årsregnkabet viser alle de økonomiske aktiviteter, som virksomheden har haft i løbet af året.

Regnskaber og Årsrapporter

"Erhvervsstyrelsen administrerer årsregnskabsloven.

Dvs. at styrelsen forbereder forslag til ændringer af loven og fortolker og vejleder om årsregnskabsloven. Styrelsen sørger også for offentliggørelse af virksomhedernes årsrapporter mv."

Ring: 40504081

Bliv Kontaktet